نام واحد : حسین رضایی

 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهرکرد
 • نشانی شرکت : شهرکرد- شهرک...
 • تلفن شرکت : *******381جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرکرد- شهرک صنعتی شهرکرد
 • تلفن واحد : *******381جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین رضایی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شهرکرد

نام محصول : مونتاژ انواع میکروسکوپ

 • سریال مجوز : 1803011
 • شماره مجوز : 17807
 • تاریخ مجوز : 03/12/1390
 • کد محصول : 33201170
 • شرح محصول : انوع میکروسکوپ چشمی
 • ظرفیت : 2,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ابزارهای اپتیکی وتجهیزات عکاسی(3320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%