نام واحد : طراحی مهندسی رادپایا

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : مشهد - خ...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهد - خ بخارائی شماره 33 ت :825636-051
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مسعود مرادی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ابزارهاودستگاههای تنظیم کننده یاکنترل کننده خودکار

 • سریال مجوز : 1910963
 • شماره مجوز : 18741
 • تاریخ مجوز : 20/03/1376
 • کد محصول : 33121410
 • شرح محصول : ابزارهاودستگاههای تنظیم کننده یاکنترل کننده خودکار
 • ظرفیت : 60 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%