نام واحد : صنایع سروپیکر توس

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : مشهد-خ چمران...
 • تلفن شرکت : ****541جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهدشهرک صنعتی طوس 2ب اندیشه انتهای خ 7سمت راست خ دانش 6ق 630-1
 • تلفن واحد : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بهروز آیریا
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی توس

نام محصول : توالت فرنگی

 • سریال مجوز : 1911335
 • شماره مجوز : 10932
 • تاریخ مجوز : 26/05/1390
 • کد محصول : 33111720
 • شرح محصول : صندلی توالت فرنگی
 • ظرفیت : 5,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%