نام واحد : مرکزتحقیقات شهیدمطهری وابسته به سازمان صنایع دفاع

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : مشهد - انتهای...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهد - انتهای سیدی سازمان صنایع دفاع خراسان تل : 4-32
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : 1
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کیت های تشخیص طبی

 • سریال مجوز : 1911591
 • شماره مجوز : 44981
 • تاریخ مجوز : 20/10/1377
 • کد محصول : 33111217
 • شرح محصول : کیت های تشخیص طبی
 • ظرفیت : 336,600 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%