نام واحد : محمدحدادخداپرست

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : مشهد خ...
 • تلفن شرکت : ****841جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهد شهرک صنعتی توس فاز 3 کارگاهی واحد 317
 • تلفن واحد : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی توس

نام محصول : عدسیهای چشمیکارشده

 • سریال مجوز : 1911883
 • شماره مجوز : 10407
 • تاریخ مجوز : 13/07/1388
 • کد محصول : 33201161
 • شرح محصول : عدسیهای چشمی کارشده
 • ظرفیت : 124,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ابزارهای اپتیکی وتجهیزات عکاسی(3320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%