نام واحد : اقبال طب شرق

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : مشهد جاده...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهد - جاده کلات کیلومتر 3 روستای گرجی
 • تلفن واحد : ****840جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مجتبی اقبالی نژاد
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دستگاه بیهوشی

 • سریال مجوز : 1915367
 • شماره مجوز : 19865
 • تاریخ مجوز : 07/10/1384
 • کد محصول : 33111224
 • شرح محصول : دستگاه بیهوشی
 • ظرفیت : 50 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%