نام واحد : نوآوران زیست بنیان آویسا

 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • نشانی شرکت : دانشگاه شهید...
 • تلفن شرکت : *******613جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی پورفلاحی
 • تلفن مدیر : *******939جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کربن فعال

 • سریال مجوز : 200321000000
 • شماره مجوز : 4034 - 06
 • تاریخ مجوز : 31/01/1394
 • کد محصول : 2429412563
 • شرح محصول : کربن فعال
 • ظرفیت : 70 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج زغال سنگ ولینیت ..(10)
 • گروه 4 رقمی : استخراج وآگلومراسیون ذغالسنگ(1010)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%