نام واحد : فن آوری تین فیلم

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : نیشابور
 • نشانی شرکت : نیشابور - خ...
 • تلفن شرکت : ****222جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : نیشابور - روستای حصار بوژان ک 3 ج مشهد
 • تلفن واحد : ****222جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : 1
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سیستم تولید خلاء

 • سریال مجوز : 1917184
 • شماره مجوز : 6892
 • تاریخ مجوز : 16/04/1383
 • کد محصول : 33111627
 • شرح محصول : سیستم تولید خلاء
 • ظرفیت : 18 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%