نام واحد : صنایع قلب و عروق سپنتا

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : چناران
 • نشانی شرکت : مشهد - احمد...
 • تلفن شرکت : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : چناران شهرک صنعتی چناران یک قطعه 504
 • تلفن واحد : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : نصرت معاونیان تربتی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی چناران

نام محصول : تجهیزات برقی ـ پزشکی برای تشخیص پزشکی

 • سریال مجوز : 1918889
 • شماره مجوز : 10648
 • تاریخ مجوز : 21/11/1387
 • کد محصول : 33111212
 • شرح محصول : تجهیزات برقی ـ پزشکی برای تشخیص پزشکی
 • ظرفیت : 1,000,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%