نام واحد : فنی مهندسی کاوشگران بهره وری توس

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : مشهد بلوار...
 • تلفن شرکت : ******866جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهد بلوار آبو برق خ لاله پ 30
 • تلفن واحد : ****867جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : 1
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ابزارهاودستگاههای مخصوص انجام ازمایشات شیمیائی

 • سریال مجوز : 1921124
 • شماره مجوز : 19355
 • تاریخ مجوز : 24/09/1384
 • کد محصول : 33121850
 • شرح محصول : ابزارهاودستگاههای مخصوص انجام ازمایشات شیمیائی
 • ظرفیت : 10 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%