نام واحد : مهندسی بازرگانی روشن گستر توس

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : مشهد خ سناباد...
 • تلفن شرکت : ****844جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهد ج قوچان شهرک صنعتی توس فاز یک خ 11 قطعه 336
 • تلفن واحد : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شاهرخ پروین
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تنظیم کننده خودکارکمیتهای جریان برق

 • سریال مجوز : 1923121
 • شماره مجوز : 10501
 • تاریخ مجوز : 04/09/1387
 • کد محصول : 33121416
 • شرح محصول : تنظیم کننده خودکارکمیتهای جریان برق
 • ظرفیت : 300 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%