نام واحد : احمد صباغیان و سیامک لرد

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : مشهد جاده...
 • تلفن شرکت : ****262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهد جاده کلات روستایی گرجی کوچه شهید نویدی
 • تلفن واحد : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سیامک لرد
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ترموکوپل

 • سریال مجوز : 1926565
 • شماره مجوز : 13467
 • تاریخ مجوز : 16/02/1386
 • کد محصول : 33121417
 • شرح محصول : ترموکوپل
 • ظرفیت : 200,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%