نام واحد : صنایع سنجش انرژی بهینه سازان توس

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : مشهد - بلوار...
 • تلفن شرکت : ****541جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهد - شهرک صنعتی توس فاز یک بلوار صنعت تقاطع بلوار تعاون قطعه 370
 • تلفن واحد : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علیرضا جلالی طلب
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سیستمهای قرائت

 • سریال مجوز : 1928495
 • شماره مجوز : 11238
 • تاریخ مجوز : 16/02/1391
 • کد محصول : 100000585
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 700,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%