نام واحد : آوان طب

 • استان : خوزستان
 • شهر : دزفول
 • نشانی شرکت : 0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : دزفول-خ آیت الله معزی- بین خ خیام و45 متری فتح المبین پ 126
 • تلفن واحد : ********************061جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : صدیقه حسن زاده حریسی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دستگاه اکتروکوتر

 • سریال مجوز : 2015518
 • شماره مجوز : 19341
 • تاریخ مجوز : 25/09/1385
 • کد محصول : 33111126
 • شرح محصول : دستگاه اکتروکوتر
 • ظرفیت : 280 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%