نام واحد : تولیدی تجهیزات پزشکی بهداد

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : تهران خ کریم...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : زنجان- شهرک صنعتی شماره 1 زنجان
 • تلفن واحد : ****222جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین سلمانزاده
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی زنجان یک

نام محصول : انکوباتورکشت باکتری شناسی

 • سریال مجوز : 2100380
 • شماره مجوز : 11677
 • تاریخ مجوز : 12/08/1383
 • کد محصول : 33111513
 • شرح محصول : انکوباتور معمولی اتاق رشد
 • ظرفیت : 1,300 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%