نام واحد : صنایع پزشکی وبازرگانی مددبخش

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : تهران خ...
 • تلفن شرکت : *****664جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : زنجان شهرک صنعتی ش1خیابان تیر خیابان روزبه 8
 • تلفن واحد : ****222جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : جواد نوایی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی زنجان یک

نام محصول : چست باتل

 • سریال مجوز : 2103535
 • شماره مجوز : 17950
 • تاریخ مجوز : 22/09/1384
 • کد محصول : 33111444
 • شرح محصول : چست باتل
 • ظرفیت : 202,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%