نام واحد : بانیان طب پارس

 • استان : زنجان
 • شهر : خدابنده
 • نشانی شرکت : خیابان فلسطین...
 • تلفن شرکت : *****889جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 25 جاده خدابنده - زنجان - کارخانه سرنگ شفا
 • تلفن واحد : *****889جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد اسماعیل ملکیان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سوزن سرنگ

 • سریال مجوز : 2113117
 • شماره مجوز : 118/22141
 • تاریخ مجوز : 16/12/1390
 • کد محصول : 33111412
 • شرح محصول : سوزن سرنگ
 • ظرفیت : 400,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%