نام واحد : ندای امید

 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • نشانی شرکت : تهران خیابان...
 • تلفن شرکت : *******884جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سمنان شهرک صنعتی سمنان خ استاندارد خیابان امامت جنب پروژه ما
 • تلفن واحد : ****335جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید رضا رضوی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سمنان

نام محصول : لوله های انتقال خون

 • سریال مجوز : 2204495
 • شماره مجوز : 7925
 • تاریخ مجوز : 09/03/1386
 • کد محصول : 33111454
 • شرح محصول : لوله های خون گیری بدون هوا
 • ظرفیت : 2,400,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%