نام واحد : پارس سرنگ

 • استان : فارس
 • شهر : مرودشت
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : تهران خ مطهری خ فتح پ 150 طبقه دوم ت 840538
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مهوش منتظری
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع سرنگ

 • سریال مجوز : 2401348
 • شماره مجوز : 1809
 • تاریخ مجوز : 12/05/1370
 • کد محصول : 33111414
 • شرح محصول : انواع سرنگ
 • ظرفیت : 26 میلیون عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%