نام واحد : رضا سقایی

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : شیراز
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : بلوارعدالت جنب بانک ملت کوچه43خیابان16متری طالقانی
 • تلفن واحد : ****825جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رضا سقایی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مونتاژوتولید ساعت دیواری

 • سریال مجوز : 2411444
 • شماره مجوز : 24217
 • تاریخ مجوز : 15/09/1382
 • کد محصول : 33301120
 • شرح محصول : انواع ساعت دیواری
 • ظرفیت : 6,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع ساعت(3330)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%