نام واحد : تجهیزات پزشکی مهران طب شیراز

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : ************235جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شیراز جاده کفترک بهد از 4 راه سرداران کارگاه دوم سمت راست
 • تلفن واحد : ****721جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهران بلوچی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دستگاههای رادیولوژی

 • سریال مجوز : 2411748
 • شماره مجوز : 21331
 • تاریخ مجوز : 15/06/1385
 • کد محصول : 33111113
 • شرح محصول : تجهیزات رادیولوژی
 • ظرفیت : 100 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%