نام واحد : تعاونی درساپلاستیک شیراز

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : شیراز معالی...
 • تلفن شرکت : ****636جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شیراز شهرک صنعتی برزگ فلکه سوم خ 201
 • تلفن واحد : *******774جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : هوشنگ کیانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ شیراز (جرسقان)

نام محصول : سبد میوه

 • سریال مجوز : 2412083
 • شماره مجوز : 25311
 • تاریخ مجوز : 08/06/1388
 • کد محصول : 25201282
 • شرح محصول : سبد میوه
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%