نام واحد : سید ابوالفضل مساوات جهرمی

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : خیابان هفت...
 • تلفن شرکت : ****234جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان هفت تیر چهار راه اردیبهشت مجتمع پزشکی پرند طبقه 6
 • تلفن واحد : ****234جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید ابوالفضل مساوات جهرمی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ساخت و مونتاژ سمعک های داخل گوشی و پشت گوشی

 • سریال مجوز : 2416579
 • شماره مجوز : 29972
 • تاریخ مجوز : 22/07/1386
 • کد محصول : 33111724
 • شرح محصول : انواع سمعک
 • ظرفیت : 10,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%