نام واحد : گاز اکسیژن سیرجان

 • استان : کرمان
 • شهر : سیرجان
 • نشانی شرکت : کیلومتر 12...
 • تلفن شرکت : *********034جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 12 جاده ملک آباد
 • تلفن واحد : *********034جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علیرضا صحبتی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دستگاه اکسیژن درمانی

 • سریال مجوز : 2600324
 • شماره مجوز : 18581
 • تاریخ مجوز : 19/11/1362
 • کد محصول : 33111312
 • شرح محصول : دستگاه اکسیژن درمانی
 • ظرفیت : 960,000 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%