نام واحد : تعاونی تولید وسایل پزشکی و توانبخشی ابن سینا

 • استان : گیلان
 • شهر : صومعه سرا
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : شهرک صومعه سرا هفت دقنان
 • تلفن واحد : *********013جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی صومعه سرا

نام محصول : وسائل توانبخش وپزشکی

 • سریال مجوز : 2805646
 • شماره مجوز : 3580
 • تاریخ مجوز : 19/04/1381
 • کد محصول : 17111423
 • شرح محصول : پارچه باندوگاز
 • ظرفیت : 112,500 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%