نام واحد : پاکمهر کاران توانا

 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • نشانی شرکت : بابل شهرک...
 • تلفن شرکت : *******111جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بابل
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : عبدالحسین اشعاری
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : زیتون پرورده

 • سریال مجوز : 3026299
 • شماره مجوز : 701/30110
 • تاریخ مجوز : 13/09/1389
 • کد محصول : 15131213
 • شرح محصول : زیتون پرورده
 • ظرفیت : 120 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 89%
  89%