نام واحد : تعاونی لوازم پزشکی دریا 1981 کوهدشت

 • استان : لرستان
 • شهر : کوهدشت
 • نشانی شرکت : کوهدشت طبفه 2...
 • تلفن شرکت : *******663جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ناحیه صنعتی کوهدشت44574
 • تلفن واحد : ****623جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : 0وفایی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع عصا

 • سریال مجوز : 2903953
 • شماره مجوز : 16125
 • تاریخ مجوز : 10/08/1385
 • کد محصول : 36991215
 • شرح محصول : انواع عصا
 • ظرفیت : 12,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%