نام واحد : تعاونی 896 قالب سازی خرم اباد

 • استان : لرستان
 • شهر : خرم آباد
 • نشانی شرکت : خرم اباد شهرک...
 • تلفن شرکت : *******661جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی شماره یک
 • تلفن واحد : *******661جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : نعمت اله بزاز
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خرم آباد1

نام محصول : قالب زنی انواع فلزات

 • سریال مجوز : 2906597
 • شماره مجوز : 11139
 • تاریخ مجوز : 12/08/1390
 • کد محصول : 28911130
 • شرح محصول : قالب زنی انواع فلزات
 • ظرفیت : 52 تن
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%