نام واحد : مهندسی پیشروصنعت تیکا

 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • نشانی شرکت : تهران خ...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی چمستان
 • تلفن واحد : *******122جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بابک کادوسی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نور(چمستان)

نام محصول : تجهیزات اندازه گیری الکترونیکی

 • سریال مجوز : 3010796
 • شماره مجوز : 701/2719
 • تاریخ مجوز : 02/02/1388
 • کد محصول : 33122030
 • شرح محصول : سایرابزارها-دستگاهها-ماشینهای اندازه گیری-کنترل یاازمایش
 • ظرفیت : 30,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%