نام واحد : نیوشا پروتئین پارسیان

 • استان : مرکزی
 • شهر : زرندیه
 • نشانی شرکت : تهران شهرک...
 • تلفن شرکت : ******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : زرندیه شهر مامونیه شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمدرضا طباطبائی نژاد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی قند

 • سریال مجوز : 3120148
 • شماره مجوز : 32879
 • تاریخ مجوز : 11/11/1389
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%