نام واحد : تزریق طب

 • استان : همدان
 • شهر : بهار
 • نشانی شرکت : تهران -...
 • تلفن شرکت : *********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج - قدیم سنندج
 • تلفن واحد : *********081جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن فکری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی انواع سرسوزن بدون سرنگ

 • سریال مجوز : 3300395
 • شماره مجوز : 2051
 • تاریخ مجوز : 02/06/1387
 • کد محصول : 33111490
 • شرح محصول : بسته بندی وسائل پزشکی یکبارمصرف
 • ظرفیت : 5,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%