نام واحد : تهیه وتولید لوازم پزشکی طب الوند هگمتانه

 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • نشانی شرکت : همدان -...
 • تلفن شرکت : *********081جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار سوم خیابان 32
 • تلفن واحد : *********081جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی اصغر حاجی چرچی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بوعلی

نام محصول : انژیوکت

 • سریال مجوز : 3304043
 • شماره مجوز : 1813
 • تاریخ مجوز : 23/01/1386
 • کد محصول : 33111422
 • شرح محصول : انژیوکت
 • ظرفیت : 4,500,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%