نام واحد : مهندسی پارس توان آزما

 • استان : همدان
 • شهر : ملایر
 • نشانی شرکت : تهران - بلوار...
 • تلفن شرکت : *********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی شوشاب قطعات 3 و 4
 • تلفن واحد : *********085جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : کاووس فرجی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ملایر1

نام محصول : انواع کنتورهای برق

 • سریال مجوز : 3309560
 • شماره مجوز : 2159
 • تاریخ مجوز : 10/03/1388
 • کد محصول : 33121610
 • شرح محصول : انواع کنتورهای برق
 • ظرفیت : 525,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%