نام واحد : یزدسرنگ سهامی خاص

 • استان : یزد
 • شهر : یزد
 • نشانی شرکت : تهران خ...
 • تلفن شرکت : ************204جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : یزدشهرک صنعتی 24متری یازدهم ت:7272881
 • تلفن واحد : ************727جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید جلال محامدی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی یزد

نام محصول : انواع سرنگ20-10-5-2-1میلی-ADودندانپزشکی

 • سریال مجوز : 3400397
 • شماره مجوز : 85/113
 • تاریخ مجوز : 06/07/1385
 • کد محصول : 33111414
 • شرح محصول : انواع سرنگ
 • ظرفیت : 128,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%