نام واحد : ساتراپ الکتریک

 • استان : یزد
 • شهر : یزد
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : یزدبلوارنواب صفوی ک شیخداد پ7
 • تلفن واحد : ****626جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمید رضا مسلمان یزدی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ابزارها ودستگاههای کنترل کننده مربوط به کشاورزی

 • سریال مجوز : 3409842
 • شماره مجوز : 86/336
 • تاریخ مجوز : 18/11/1386
 • کد محصول : 33131110
 • شرح محصول : ابزارها ودستگاههای کنترل کننده مربوط به کشاورزی
 • ظرفیت : 4,500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات عملیات صنعتی(3313)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%