نام واحد : صنایع غذایی درنا پروتئین خیام

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : نیشابور
 • نشانی شرکت : نیشابور -شهرک...
 • تلفن شرکت : *******552جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : نیشابور - منطقه مجاز صنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : رضا احیائی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی گوشت ومرغ

 • سریال مجوز : 1935532
 • شماره مجوز : 3791
 • تاریخ مجوز : 09/10/1389
 • کد محصول : 15111220
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت ومرغ
 • ظرفیت : 1,900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 72%
  72%