نام واحد : علیرضا خاتمی

 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبیل
 • نشانی شرکت : اردبیل- خ...
 • تلفن شرکت : *********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اردبیل- میدان ایثار شهرک صنعتی شماره 1-خیاان سیزدهم-قطعه6
 • تلفن واحد : *********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی رضا خاتمی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اردبیل 1

نام محصول : میزمخصوص ازمایشگاه

 • سریال مجوز : 3507198
 • شماره مجوز : 18705/33
 • تاریخ مجوز : 10/12/1384
 • کد محصول : 33111511
 • شرح محصول : میزمخصوص ازمایشگاههای پزشکی
 • ظرفیت : 500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%