نام واحد : ارس تجهیز

 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبیل
 • نشانی شرکت : تهران-...
 • تلفن شرکت : *********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اردبیل- شهرک صنعتی2
 • تلفن واحد : *********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : امیر بهزاد اعلمی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اردبیل 2

نام محصول : سایرانواع مبلمان فلزی

 • سریال مجوز : 3508482
 • شماره مجوز : 3392/37
 • تاریخ مجوز : 20/02/1386
 • کد محصول : 36101210
 • شرح محصول : سایرانواع مبلمان فلزی
 • ظرفیت : 30,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%