نام واحد : تولیدی وصنعتی ایران انشعاب

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : تهران- کریم...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم - ج قدیم تهران- بعد از ترمینال- سمت چپ- خ 10
 • تلفن واحد : ****664جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حبیب اله توسلی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع کنتورهای اب

 • سریال مجوز : 3608442
 • شماره مجوز : 48947
 • تاریخ مجوز : 17/03/1378
 • کد محصول : 33121620
 • شرح محصول : انواع کنتورهای اب
 • ظرفیت : 97,500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%