نام واحد : سرد ابزار

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : تهران- بلوار...
 • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم - ک 15 ج قدیم قم-کاشان-منطقه صنعتی لنگرود- امید قم
 • تلفن واحد : ****344جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین نادری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع انبارهاکومولاتور

 • سریال مجوز : 3616479
 • شماره مجوز : 70009
 • تاریخ مجوز : 25/01/1372
 • کد محصول : 31401150
 • شرح محصول : انواع انبارهاکومولاتور
 • ظرفیت : 800,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%