نام واحد : مجتمع صنعتی بعثت

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : قم - خیابان...
 • تلفن شرکت : ****772جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم - کیلومتر12- جاده قدیم قم تهران
 • تلفن واحد : ************660جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین فرزانگان
 • تلفن مدیر : ************660جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : فیلترانفرادی

 • سریال مجوز : 3636495
 • شماره مجوز : 150927
 • تاریخ مجوز : 24/07/1385
 • کد محصول : 33112051
 • شرح محصول : فیلترانفرادی
 • ظرفیت : 50,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%