نام واحد : کنتور سازی آب سنج - شرکت

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : تهران- خ...
 • تلفن شرکت : *****888جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم- جاده قدیم تهران- بعداز ترمینال-کوچه 17-درب اول- سمت راست
 • تلفن واحد : ************664جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد حسن شمس فرد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع کنتورهای اب

 • سریال مجوز : 3665412
 • شماره مجوز : 60022
 • تاریخ مجوز : 29/05/1376
 • کد محصول : 33121620
 • شرح محصول : انواع کنتورهای اب
 • ظرفیت : 200,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%