نام واحد : ایران سرنگ

 • استان : قزوین
 • شهر : البرز
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : ********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهر صنعتی البرز- خ زکریای رازی- حکمت 2- جنب شرکت مهرام
 • تلفن واحد : *********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی وسائل پزشکی یکبارمصرف

 • سریال مجوز : 3700768
 • شماره مجوز : 20010
 • تاریخ مجوز : 29/11/1383
 • کد محصول : 33111490
 • شرح محصول : بسته بندی وسائل پزشکی یکبارمصرف
 • ظرفیت : 890 تن
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%