نام واحد : سعید و حمید ومجید اعتمادی راد

نام محصول : ادویجات

 • سریال مجوز : 1935686
 • شماره مجوز : 12411
 • تاریخ مجوز : 03/11/1389
 • کد محصول : 15492410
 • شرح محصول : افزودنیهای غذائی ادویه جات
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 59%
  59%