نام واحد : سعید دانش دهکردی

نام محصول : سرنگ اتوماتیک 2 میلی لیتر

 • سریال مجوز : 3702571
 • شماره مجوز : 11180
 • تاریخ مجوز : 11/10/1380
 • کد محصول : 33112013
 • شرح محصول : سرنگ دامپزشکی
 • ظرفیت : 1,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%