نام واحد : کیانبد

 • استان : قزوین
 • شهر : تاکستان
 • نشانی شرکت : تهران- خیابان...
 • تلفن شرکت : *****************021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تاکستان- جنب پاسگاه نیروی انتظامی
 • تلفن واحد : *********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ابوالفضل طبیبیان
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سرنگ یکبار مصرف

 • سریال مجوز : 3702606
 • شماره مجوز : 358209
 • تاریخ مجوز : 17/07/1369
 • کد محصول : 33111414
 • شرح محصول : انواع سرنگ
 • ظرفیت : 50,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%