نام واحد : نمادآور

 • استان : قزوین
 • شهر : البرز
 • نشانی شرکت : تهران ـ بلوار...
 • تلفن شرکت : ****************225جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهر صنعتی البرز ـ بلوار فارابی
 • تلفن واحد : *********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سعید اختراع
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سرعت سنج

 • سریال مجوز : 3702931
 • شماره مجوز : 5637
 • تاریخ مجوز : 05/08/1377
 • کد محصول : 33121316
 • شرح محصول : سرعت سنج خودرو
 • ظرفیت : 433,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%