نام واحد : مبنا طب

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : قزوین-کیلومتر15جاده بوئین زهرا-شهرک صنعتی لیا-232405-02
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حبیب ا... صالحی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی لیا

نام محصول : اتوکلاو سنچری از 16 تا 30لیتر

 • سریال مجوز : 3703050
 • شماره مجوز : 4846
 • تاریخ مجوز : 16/06/1376
 • کد محصول : 33111611
 • شرح محصول : دستگاه اتو کلاو
 • ظرفیت : 4,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%