نام واحد : کنتورسازی ایران

 • استان : قزوین
 • شهر : البرز
 • نشانی شرکت : تهران- خ...
 • تلفن شرکت : ***********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهر صنعتی البرز- خیابان حکمت دوم پ1573-1156
 • تلفن واحد : ***********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید علی عاملی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مونتاژ کنتور تکفاز هوشمند الکترونیکی

 • سریال مجوز : 3703359
 • شماره مجوز : 15447
 • تاریخ مجوز : 07/07/1389
 • کد محصول : 33121610
 • شرح محصول : انواع کنتورهای برق
 • ظرفیت : 8,062,500 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%