نام واحد : مهندسی فرافن

 • استان : قزوین
 • شهر : البرز
 • نشانی شرکت : تهران- سعادت...
 • تلفن شرکت : *************021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهر صنعتی البرز- بلوار ملاصدرا- روبروی کابل البرز- شماره 2/5
 • تلفن واحد : *********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهدی رضا گلستانی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : آسم یار

 • سریال مجوز : 3713144
 • شماره مجوز : 4178
 • تاریخ مجوز : 16/03/1386
 • کد محصول : 33111214
 • شرح محصول : تجهیزات برقی -پزشکی برای درمان
 • ظرفیت : 20,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%